Ads 468x60px

Total Pageviews

Friday, February 14, 2014

ఓం సాయి -- శ్రీ సాయి -- జయ జయ సాయి.సాయిబాబా అవతార మూర్తి. ఆయన్ను ప్రత్యక్షంగా చూసి తరించినవారు ధన్యులు. బాబాతో సన్నిహితంగా మెలిగే అవకాశం పొందినవారు, ఆ పుణ్యమూర్తి సాంగత్యం పొందివారు అదృష్టవంతులు. మహల్సాపతి, తాత్యాకోతే పాటిల్ తదితరులు ఎందరో బాబాతో సన్నిహితంగా గడిపారు. వారిద్వారా సాయిబాబాకి సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకునే అవకాశం కలిగింది.

సాయిబాబా దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు తిరిగి వెళ్లేముందు బాబా అనుమతి తీసుకుని వెళ్ళేవారు. ఆయన సమ్మతిస్తేనే వెళ్ళాలి. బాబా గనుక ''ఇప్పుడు వద్దు'' అని చెప్పినా పట్టించుకోకుండా, ఆయన మాటను తేలిగ్గా తీసుకుని వెళ్ళిన భక్తులకు ఏవో ఆటంకాలు కలిగి వెనుదిరిగి రావలసి వచ్చేది. ఒక్కోసారి ప్రమాదాల బారిన పడేవారు. తన భక్తులు ఇబ్బందుల పాలు కాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే కొన్నిసార్లు బాబా వారిని అడ్డగించేవారు. అది గ్రహించక ఏదో ముఖ్యమైన పని ఉందంటూ వెళ్ళి, కష్టనష్టాలు కొనితెచ్చుకునేవారు. అలా ఆపదలు ఎదురైనప్పుడు గానీ, బాబా ఎందుకు వద్దన్నారో గ్రహించేవారు కాదు. బాబా మాటలమీద గురి ఉన్నవారు మాత్రం, ఆయన చెప్పినట్లు విని నిశ్చింతగా ఉండేవారు.

సాయిబాబా షిర్డీ వదిలి ఎక్కడికీ వెళ్ళేవారు కాదు. ఎప్పుడైనా వెళ్తే షిర్డీకి ఉత్తరాన ఉన్న నీంగావ్, దక్షిణాన ఉన్న రహతా గ్రామాలకు మాత్రం వెళ్ళి వచ్చేవారు. ఈ రెండు ఊళ్లకు తప్పించి సాయిబాబా మరెక్కడికీ వెళ్ళింది లేదు. బాబా ఎన్నడూ రైలు ఎక్కలేదు. ఇంకా చెప్పాలంటే రైలును చూడను కూడా లేదు. కానీ, రైళ్ళ రాకపోకల వేళలను, వాటి వివరాలను భక్తులకు వివరించి చెప్పేవారు. ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో, దారిలో ఎవరు ఎదురౌతారో కూడా చెప్పేవారు. ఆయన ఏది చెబితే అది అక్షరాలా జరిగేది.

సాయిబాబా మసీదులోనే కూర్చుని, ఎక్కడెక్కడ ఏం జరిగిందీ, ఏమి జరగబోతున్నదీ చక్కగా చెప్పేవారు. బాబా ఒక్కోసారి చిత్రవిచిత్రమైన సైగలు చేసేవారు. కొన్నిసార్లు పెద్దపెద్దగా కేకలు వేసేవారు. ఇంకొన్నిసార్లు తనను తానే వీపుమీద చరుచుకునేవారు. మరికొన్నిసార్లు పక్కనున్న భక్తులను విసుక్కునేవారు. ఆ చేష్టలు ఒక్కోసారి ''పిచ్చి పకీరు'' అనిపించేలా ఉండేవి. బాబా ప్రవర్తన కొన్నిసార్లు భయపెట్టేలా కూడా ఉండేది. కానీ, వాటి వెనుక ఏదో గూఢార్ధం ఉండేది. కొద్దిసేపటికి బాబా శాంతించేవారు. భక్తులకు బాబా ఎందుకలా చేస్తున్నారో ఎంతమాత్రం అర్ధమయ్యేది కాదు. దూరాన ఉన్న భక్తులు ఆకస్మిక ప్రమాదాల్లో చిక్కుకున్నప్పుడు, వారిని కాపాడే ప్రయత్నంలో బాబా అలా చిత్రంగా ప్రవర్తించేవారు. బాబా ఆ సంగతి చెప్పినప్పుడు పక్కనున్నవారికి ఆశ్చర్యంగానే ఉండేది. నమ్మశక్యం కానట్లు చూసేవారు. కానీ, కొద్దిసేపటికే తమను కాపాడినందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ వచ్చిన భక్తులను చూశాక, బాబా ఇక్కడే ఉండి, కష్టాల్లో చిక్కుకున్న వారిని ఆదుకున్న తీరు వారిని మరింత ఆశ్చర్యచకితులను చేసేది. మసీదులో ఓ మూల కూర్చుని మహినంతటినీ చూడగల మహిమాన్వితుడు సాయిబాబా.

సాయిబాబాను చేరువగా చూసిన వారిలో కూడా అందరికీ ఆయన బోధనలు అర్ధమయ్యేవి కావు. బాబా మాటల్లోని అంతరార్ధాన్ని గ్రహించేవారు కాదు. కొందరు మాత్రమే బాబాను పరిపూర్ణంగా అర్ధం చేసుకుని తూచ తప్పకుండా అనుసరించేవారు. వారిని బాబా అనుక్షణం కనిపెట్టుకుని ఉండేవారు.

ఇక్కడ నా వక్తిగత ఆనుభవాలలో కొన్నిటిని మీతో పంచుకోదలచాను. సాదారణంగా ఆవధూత పరంపరలోని మహాత్ములందరి చేష్టలు, ప్రవర్తనలు కూడా యించు మించుగా ఒకే విధంగానే వుండవచ్చు. ఎందుకంటే బాబా కాలంలోని శ్యామ మహల్సాపతి లాంటి సన్నిహిత భక్తులు, బాబా నుంచి ఏ విదమైనటువంటి ఆనుభవాలను పొందారో, ఆదే విదంగా నేటి తరం మహాత్ములైన... శ్రీ భగవాన్ గొలగమూడి వెంకయ్య స్వామి, శ్రీ కాశి రెడ్డి నాయన, శ్రీ రామిరెడ్డి తాత లాంటి మహాత్ములు కూడా తమ తమ భక్తులకు ఆటువంటి ఆనుభవాలనే ప్రసాదించారు.

ఉదాహరణకు నేటి కాలంలో యింకా మన కళ్ళ ముందు సజీవంగా నిలచి వున్న, శ్రీ స్వామి జగద్విఖ్యాత గారి జీవిత చరిత్రే దీనికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. చూసేందుకు నేటి తరం యువకుడిలా చిన్నపిల్లవాడిగా ఆగుపించినప్పుటికీ, శ్రీ స్వామి జగద్విఖ్యాత గారి మాటలను చేష్టలను దగ్గరగా గమనించిన వారికీ మాత్రం ఆసలు ఆవధూతలు ఆనేవాళ్ళు ఏంత విబిన్నమైన స్తాయిలో వుంటారో, ఆసలు వారి మనస్టితి ( ప్రవర్తన ) ఏ విదంగా వుంటుందో ఆనేటువంటి.... పలు అంశాలపై స్వస్తమైన ఆవగాహన కలుగుతుంది. సాయి మార్గంలో తన 13 వ యేట నుంచే తన జీవిత ప్రస్తానాన్ని మొదలు పెట్టి, సాయి ఆనుగ్రహంతో ఎంతో మంది యోగులను ఆవధూతలను దర్శించి నేటికి నిత్య సత్యులుగా సామాన్య భక్తులుగా శ్రీ సాయి మార్గంలో తమ జీవిత ప్రస్తానాన్ని సాగిస్తున్న శ్రీ స్వామి జగద్విఖ్యాత గారు, ఎంతో మంది యెగులను ఆవధూతలను సజీవంగా దర్శించి ( గుర్తించి ) ఆ మహాత్ముల యొక్క ఆనుగ్రహలను ఆనిర్వచనియమైన ఆనుభవాలను, ప్రతి ఒక్కరికి అందించటంలో కృతకృతులు చరితార్డులు కాగలిగారు.

Sunday, February 2, 2014

CLEAN YOUR KIDNEYS
CLEAN YOUR KIDNEYS

Years pass by and our kidneys are filtering the blood by removing salt, poison and any unwanted entering our body. With time, the salt accumulates and this needs to undergo cleaning treatments and how are we going to overcome this?

It is very easy, first take a bunch of parsley or Cilantro ( Coriander Leaves ) and wash it clean
Then cut it in small pieces and put it in a pot and pour clean water and boil it for ten minutes and let it cool down and then filter it and pour in a clean bottle and keep it inside refrigerator to cool.

Drink one glass daily and you will notice all salt and other accumulated poison coming out of your kidney by urination also you will be able to notice the difference which you never felt before.

Parsley (Cilantro) is known as best cleaning treatment for kidneys and it is natural!


ఎడారి స్వర్గం Desert Heaven


మీ మంచి మనసు తో ఆకలి బాదలు మాయం చేద్దాం.


ఆరోగ్యం - ఆనందం - అద్భుతం


వేగం


మొక్కలని నాటుదాం - మూగ జీవులకి ప్రేమ పంచుదాం.


Sunday, January 26, 2014

విషపు చెట్టు.


Most Amazing Places on Earth

THE GREAT BLUE HOLE 


From the air, the Great Blue Hole of Belize resembles an otherworldly maw, intent on drinking down the surrounding Lighthouse Reef Atoll. In reality, the 1,000-foot (305-meter) wide hole is simply a sinkhole in the ocean. Geologists believe that an underlying cave system collapsed under increased pressure some 10,000 years ago due to rising sea levels.
The dark hole descends 412 feet (126 meters), terminating in lightless depths where a lack of oxygen prevents most forms of life from thriving. Divers rarely plunge these depths, however, as most are content to explore the stalactite-rich caverns accessible from depths of some 130 feet (40 meters) below the surface.
From hidden depths to towering vistas, these are just 10 of Earth's countless geologic wonders -- each more than a rival for anything dreamed up for fiction and fantasy. We live on a spectacular planet; you just have to open your eyes to it.
Explore the links on the next page to learn even more about Earth's amazing geology.

SUBTERRANEAN SPLENDOR

The hill country of Kentucky's Green River Valley certainly has its charms, but beneath its gentle woodlands there is an underworld. More than 390 miles (628 kilometers) worth of caves worm through the rocky depths, making Mammoth Cave the largest known cave system in the world.
For more than 10 million years, waters from the Green River have cut through the soft limestone, riddling it with all manner of cave formations. A visitor may pass through a lengthy passageway and
into a vast cathedral. Vertical shafts descend into darkness while stalagmites, stalactites and bizarre crystal formations speak to the immensity of geologic time.
Yet Mammoth Cave is not just a place of minerals, stones and tourists. It also boasts an impressive ecosystem of cave flora and fauna, encompassing more than 130 documented species.

DEVILS TOWER

When an enormous column of rock towers 1,267 feet (386 meters) above the surrounding landscape, people take notice. That's why Teddy Roosevelt declared Devils Tower America's first national monument, and Steve Spielberg decided to land a UFO on top of it in "Close Encounters of the Third Kind. Long before either man thrust the natural landmark into the spotlight, more than 20 Native-American tribes held the site sacred -- including the Lakota people who dubbed it "Bear Lodge."
While its exact origins are unclear, many geologists believe the enormous column of igneous rock is an intrusion: a column of molten rock pushed up from the inner Earth through sedimentary rock layers. It's unclear whether the intrusion cooled before or after it breached the surface, but the vertical furrows indicate that cooling and contraction took place.
Geologists suspect the northeastern Wyoming tower formed more than 50 million years ago and remained buried beneath the ground up until roughly 2 million years ago [source: SERC]. Today, Devils Tower is a popular tourist destination, and licensed climbers can even scale the monolith for an unforgettable view.

THE FAIRY CHIMNEYS
You want a fantastic real-world locale? It's hard to improve upon the fairy chimneys of Cappadocia in central Turkey. Here, tall spires of stone dot the landscape like some manner of bizarre growth. What's more, early Christians carved countless storerooms, stables and domiciles into the fairy towers from the 4th to the 11th century.
To understand the formation of these stone spires (also known ashoodoos), look at the accompanying photograph. The fairy chimneys you see here were once part of a massive slab of earth covered in a layer of hardened volcanic ash called tuff. Over time, the erosive forces of wind and water wore away much of the underlying soft material, leaving only slender towers with caps of tuff.
The early Christians went so far as to carve whole monasteries and underground cities out of the stone in Cappadocia. Today, many such chambers are still in use -- some as guesthouses for visiting tourists.

THE FOREST OF KNIVES

Madagascar is truly a lost world. Cut off from the rest of the world, the island's lemur population thrived (they don't exist anywhere else on the planet, except in captivity), and a host of unique life forms evolved in relative isolation. Yet Madagascar's geology also stands apart from the rest of the world's -- especially the region known as Tsingy de Bemaraha.
Here, visitors encounter a forest of upturned limestone daggers. This painful-looking landscape, also known as karst topography, results from long-term dissolution of soluble limestone bedrock. Formerly a massive slab of rock, rainwater has whittled it down into multiple, individual towers of stone. The Tsingy de Bemaraha National Park protects a 600-square-mile (1,554-square-kilometers) region of stone and vegetation.
The inhospitable nature of the tisngy serves to protect a host of creatures, many of which avoided discovery by humans until the 21st century.

THE CRYSTAL CAVERNS
Nearly 1,000 feet (305 meters) beneath Mexico's Naica silver mine you'll find a chamber of unearthly wonder. Here in Cueva de los Cristales (the Cave of Crystals), 36-foot (11-meter) obelisks of solid crystal lay heaped about like fallen pillars in a dilapidated temple.
This subterranean forest of wonders boasts the largest known gypsums (soft minerals made of hydrate calcium sulfate) on Earth. For roughly half a million years, the hidden chamber was nothing short of a crystal incubator. For starters, nearby magma deposits heat the cavern to temperatures of up to 112 degrees Fahrenheit (44 degrees Celsius). And to top things off, the entire space was flooded with mineral-rich waters up until very recently.
The chamber was discovered in 2000, after mining operations pumped it dry. Today, only a few visitors risk heatstroke to witness the crystals' beauty firsthand.

THE REFLECTING DESERT

Earth's vast, barren expanses are often as awe-inspiring as its highest peaks and deepest valleys. Just consider the Bolivian Uyuni Salt Flats, or Salar de Uyuni, a 4,000-square-mile (10,360-square-kilometer) plane of what appear to be hexagonal tiles. This extraordinary high-altitude landscape stretches among the snow-peaked Andean mountains, and if you happen to visit during the rainy season, you're in for quite a sight.
When the rains sweep down onto the Uyuni Salt Flats, the entire expanse becomes an immense reflecting pool. The water on the salt flats never reaches a depth of more than 6 inches (15 centimeters), so it offers visitors the unique sensation of walking on the surface of a mirror -- all amid a desolate silence.
The unique landmark is actually the remnant of a prehistoric lake and currently ranks as the largest salt flat in the world.

FOG-SHROUDED PEAKS
You'll find no shortage of breathtaking vistas on the Greek peninsula, but the Meteora rock formations truly take the cake. These massive sandstone fingers seem to emerge as much from a dream as from the plains of Thessaly. Towering as high as 2,044 feet (623 meters) above lush landscape below, the steep peaks of Meteora are a perfect setting for a secluded monastery.
Monks and nuns have called Meteora's peaks and caverns home for centuries. Hermits scaled the daunting peaks as early as the 10th century and, according to legend, St. Athanasios Meteorites rode an eagle to the top in the 1300s to found Great Meteoron, the largest of the region's six secluded monasteries.
The monasteries remain active to this day, though some peaks remain rather isolated destinations. Up until 1925, visitors could only reach Ayia Triada (aka Hagia Triada) monastery via rope ladders and baskets. Today, it boasts a 140-step staircase hewn into the rock.

THE CRACK OF SILFRA
Conflict is the meat of great storytelling. You might prefer such tropes as man-versus-nature or man-versus-blue-aliens, but the best geological drama often unfolds when tectonic plates duke it out, especially continental plates. Travel to Iceland, however, and you'll find a most curious occurrence on the boundaries of the North American and European plates.
Adjacent to Lake Thingvalla, you'll find Silfra Crack. Filled with crystal-clear, glacial meltwater, this narrow slit plunges 66 feet (20 meters) into the Earth. It makes for a rather chilly descent, but sight-seeking divers make the pilgrimage each year to dive between the continents. Experienced cave divers can explore depths of more than 148 feet (45 meters) by swimming into the Silfra cave system.
Visitors frequently describe the Silfra diving experience as one of floating weightlessly through space. The glacial waters filter through miles of volcanic rock before emptying into the crack.

ULURU THE MONOLITH
In "Avatar," a noble, indigenous people fight to protect their sacred landmarks against an invading culture. If you're pining for that sort of drama, then look no further than Australia's Uluru-Kata Tjuta National Park. Here you'll find mighty Uluru, one of the largest geologic monoliths in the world.
Dubbed "Ayers Rock" by Europeans, the 5.8-mile (9.4-kilometer) wide slab of arkose (a type of sandstone) resonates with sacred significance for the Anangu people. Aboriginal paintings pepper its base, as well as caves and waterholes held sacrosanct in the spiritual tradition of Tjukuritja. While the Anangu have visited the site for roughly 22,000 years, they only regained legal ownership of the land in 1985 after a century of European rule.

Uluru is the visible tip of a much larger rock slab that extends deep into the Earth. In ages past, this tip was underground as well, but hundreds of millions of years of erosion have reduced the surrounding landscape. Uluru gets its red complexion from clay and rusted iron minerals within the sandstone. At dusk and dawn, the monolith takes on even darker, crimson hues.

స్నేహితులుFriday, January 24, 2014

Why brush twice a day...?Why brush twice a day? 

There are several answers to this question. We brush, floss, and rinse repeatedly every day to reduce the bacterial load in the mouth, prevent disease development, avoid halitosis, remove stains, and remove food particles, among others. All these answers are true, valid, and accurate, but they do not drill down to the bottom line, bare bones, one ultimate reason.

Understanding the real reason for repetitive home care begins with the mechanism of biofilm formation. Biofilm develops in a precise sequence of bacterial species stacking on top of one another. It happens the same way over and over, every time biofilm starts building up. The first bugs congregating on a newly forming biofilm are always the same gram-positive aerobes, Streptococcus and Actinomyces. The most important feature of these early colonizers is that they are not pathogenic.

In other words, they cannot cause periodontitis. In fact, they are considered favorable or beneficial and are associated with healthy gingiva. Remember, a healthy gingival sulcus is not sterile or devoid of bacteria. It is, rather, populated by the right types of bacteria, namely the early colonizers.
If a newly developing biofilm is not eliminated or at least adequately dismantled, the later-arriving periodontal pathogens have a chance to come on board the biofilm. The periodontal bugs are always among the later colonizers.

This is certainly an evolutionary adaptation, for if the highly virulent periodontal bugs were the initial colonizers, the body would have a lower likelihood of surviving. The bugs cannot land on the biofilm until the conditions are appropriate and it is their turn. Holding them back gives the immune system a fighting chance to keep the pathogens in check.

Prior to joining the biofilm, the periodontal pathogens are freely floating around in the mouth. In a free-floating state, they cannot cause disease. Bacteria must be attached to the gingival epithelium to cause gum disease. No attachment, no disease, period.

When the biofilm is not brushed away, the perio pathogens start piling on. In approximately three to 12 weeks, they will become the predominant species. If the patient is genetically susceptible to periodontitis, it may ultimately develop.

Putting this all together, the primary reason for repetitive daily home care has to do with the properties of biofilm formation. Since the early colonizers are not pathogenic, we want to have these in place as often as possible. We want the virulent, disease-causing periodontal pathogens to be in the nonattached, free-floating position as often as possible. Those early bugs cannot cause periodontitis.

Development of periodontitis requires a genetically susceptible individual, an active chronic inflammatory response, and a sufficient number of the gram-negative anaerobic periodontal pathogens in the gingival sulcus in direct contact with the gingival epithelium.

So, on a clinical level, how do we maximize the favorable, early colonizers and minimize the later-colonizing periodontal pathogens? We do this by forcing the biofilm to keep starting over. We accomplish this by removing it as often as reasonably possible.

Every time we knock down the biofilm with our home-care efforts, we make it start over. Every time it starts over, the early bugs are the same favorable, nondisease-causing ones — and they cannot cause periodontitis, ever.
The ultimate reason for brushing twice a day is to keep making the biofilm start over and over and over, because every time it starts over, we have just the early arriving good bacteria on the biofilm. When this situation exists on a daily basis, the later-colonizing periodontal pathogens are kept in a holding pattern, circling around in the mouth without a place to land. This is where we want them, since they cannot cause disease in a nonattached position.

Frequent, effective home care is critically important, since periodontal diseases have local effects in the oral cavity and global effects around the rest of the body. Failure to prevent periodontitis development condemns the patient to a lifetime of disease management, since it is a noncurable condition. The oral contribution to the total inflammatory burden is significant, and the total inflammatory burden increases the risk for systemic diseases.
Brushing twice a day protects the patient’s general health. And the patient’s well-being is the reason we go to work every day.

Dr. Richard Nagelberg has practiced general dentistry in suburban Philadelphia for more than 28 years. He is a speaker, advisory board member, consultant, and key opinion leader for several dental companies and organizations. He lectures extensively on a variety of topics centered on understanding the impact dental professionals have beyond the oral cavity. In-office consultations are available. Contact him at gr82th@aol.com.

Wednesday, January 22, 2014

Arthritis (Joint pain ) Natural Remedy.

ARTHRITIS TREATMENTS

When joint cartilage wears away, bone rubs against bone, causing osteoarthritis. Sounds painful? It is.

Osteoarthritis seriously impairs the quality of life for 27 million Americans. Given that osteoarthritis is so disabling, painful, and common, lots of quack “cures” are out there, from shark cartilage to copper jewelry to snake venom.

But here are 13 natural remedies that research suggests may actually help ease arthritis pain.


Weight loss

The best remedy—maintaining a healthy weight, and losing weight if necessary—is not the easiest.

Still, every pound you pare off means 4 pounds less pressure on your knees, says Laura Robbins, senior vice president of education and academic affairs at the Hospital for Special Surgery in New York City.

Some people will see their symptoms disappear if they lose 10 to 20 pounds, says Roy Altman, MD, a rheumatologist and professor of medicine at the University of California, Los Angeles.

Diet

Exercise

Physical activity is essential for people with osteoarthritis, whether it means walking around your apartment if you’re a fragile older person or swimming laps if you’re in better shape.

People used to think that exercise made arthritis worse, but the opposite is true—unless you’re pounding the pavement. (Runners with knee osteoarthritis should cut down on mileage, try to cross-train, and run on softer surfaces like tracks and dirt paths.)

Exercise programs should include both aerobic exercise—like walking, swimming, or biking—and strengthening exercises, such as isometric and isotonic exercises, Dr. Altman says.

Acupuncture

Many people find that acupuncture helps relieve pain and disability due to arthritis; several studies have found benefit from the procedure.

“Several trials show acupuncture to be helpful for many people with osteoarthritis,” says Dr. Altman. “It’s not helpful in everybody.” 

Glucosamine

There is some evidence that suggests that glucosamine alleviates arthritis pain, but the type of glucosamine matters.

“There continues to be a lot of controversy about it. There’s a fair amount of data that glucosamine sulfate is beneficial, but glucosamine hydrochloride is not,” Dr. Altman says. “Almost all of the products that are sold here in the United States are glucosamine hydrochloride. There are no trials demonstrating that glucosamine hydrochloride benefits people with osteoarthritis.”

In the studies that did find benefit for glucosamine sulfate, Dr. Altman says, patients took 1,500 milligrams once a day, which resulted in better absorption in the body than splitting the dose.

Chondroitin

Early research found that this supplement was promising when combined with glucosamine. However, more recent studies indicate it’s not effective.

Although some studies suggest that chondroitin sulfate slows arthritis progression, it hasn’t been shown to help symptoms, says Dr. Altman. Studies that found the supplement helpful used 800 milligrams or 1,200 milligrams daily.

“They’re really pretty safe,” Dr. Altman says of the supplements. “The one thing about them is there’s no major side effects. They’re fairly well tolerated.”

Other supplements

Other supplements have shown promise, but the evidence just isn’t that strong, says Dr. Altman.

Industry-funded studies have found benefits for avocado soybean unsaponifiables (ASU), which are made from avocado and soybean oils, in patients with hip and knee arthritis. But such studies aren’t as reliable as those funded by groups that don’t stand to gain financially.

There’s some evidence that rose hips and highly concentrated ginger could be helpful, Dr. Altman says.

Although fish oil has anti-inflammatory properties, more research is needed.

Topical remedies

Strong-smelling mentholated rubs and creams may make your skin tingle, but many have limited value for osteoarthritis, says Dr. Altman.

However, there are some creams now available that have proven benefit, he adds. Diclofenac gel, sold in the U.S. as Voltaren Gel or Pennsaid by prescription (but available over the counter in Europe), is a nonsteroidal anti-inflammatory drug that can ease osteoarthritis pain in the knees, ankles, feet, elbows, wrists, and hands. It hasn’t been evaluated in osteoarthritis of the spine, hip, or shoulder. (Dr. Altman is a consultant for Novartis, the maker of Voltaren Gel.)

Capsaicin cream

Capsaicin cream can also relieve osteoarthritis pain, and it’s available without a prescription.

It’s made from the substance that gives chili peppers their heat.

Nobody knows how it works, although one theory is that the cream relieves pain by depleting the nerve ending of pain-impulse-transmitting chemicals known as “substance P” and calcitonin gene-related protein, Dr. Altman says.

Electricity

Electrical energy can be used to help ease pain and swelling in arthritic joints in a couple of different ways. Physical therapists often employ transcutaneous electrostimulation, or TENS, which involves placing electrodes around the affected joint and delivering electromagnetic pulses through the skin.

And there’s electroacupuncture, in which the provider uses needles at acupuncture points that are attached to electrodes to pass an electric charge through the acupuncture needles.

There’s some evidence that both approaches can help provide at least short-term pain relief and also ease joint stiffness.

Chiropractic

Chiropractic therapy won’t help with osteoarthritis. But what it is useful for, says Dr. Altman, is treating the muscle spasms that often accompany the condition.

For example, if you have acute lower back pain, chiropractic manipulation can break up the muscle spasm and scar tissue, easing the pain.

Heat and cold treatments can also be helpful for easing these muscle spasms, which aren’t only painful, but can interfere with sleep.

Physical therapy

Most of the time you don’t need to see a physical therapist, Dr. Altman says. Still, in some cases physical therapy can be invaluable.

For example, a person who is so weak that he or she has trouble getting out of a chair can benefit from physical therapy, and possibly even have PT adminstered at home.

But the therapist should be experienced in treating osteoarthritis. “Many physical therapists are used to treating stroke patients or sports injuries or other things where they’re used to pushing people a lot,” Dr. Altman says. “Physical therapy for osteoarthritis needs to be more gentle.”

Assistive devices

Shoe inserts, canes, splints, braces, and other devices that can help redistribute your weight to take the load off an arthritic joint or hip can be very beneficial, says Dr. Altman.

They are particularly helpful, for example, if someone has become knock-kneed or bow-legged as a result of having arthritic knees; unloading braces can help restore normal weight distribution, reduce pain, and prevent your arthritis from getting worse.

While evidence for the benefits of shoe wedges is mixed, according to Dr. Altman, some people will find them helpful, especially if they have leg length discrepancies greater than a half-inch.